Provoz notářské kanceláře v době nouzového stavu a přijatá opatření

23.10.2020 13:42

Po dobu nouzového stavu jsem nuceni přijmou tato opatření: 

1) Na počkání NEOVĚŘUJEME ani nevydáváme výpisy z ISVS. Ověřování a vydávání výpisů z ISVS je možné pouze po předchozím telefonickém objednání. 

2) Předem nařízená jednání probíhají. Předvolané účastníky ale důrazně žádáme (v souvislosti s vysokým rizikem nákazy), aby se k jednání dostavovali bez doprovodu, aby se omezil styk osob na osoby pouze nezbytně nutné. Do prostor notářeské kanceláře budou tedy vpuštěni pouze předvolaní účastníci či jejich plnomocní zástupci.