Nové zákony, účinné od 1.1.2014

29.12.2013 00:10

Den 1.1.2014 vstoupil do své účinnosti nový občanský zákoník, katastrální zákon, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy. Tyto zákony zásadním způsobem mění zavedenou právní úpravu. Zásadním způsobem se mění například možnost nakládání s nemovitostmi. Pokud ke dni nabytí účinností občanského zákoníku byla stavba a pozemek, na kterém stojí, ve vlastnictví stejné osoby, stavba přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku. Jako taková pak nebude právně existovat a nebude jí možné převádět či zatěžovat bez toho, že by se převáděl nebo zatěžoval pozemek, jehož bude součástí. Zákon o obchodních korporací umožňuje, aby vklady do základního kapitálu společníků společnosti s ručením omezeným činily nejméně 1,- Kč, takže založení takové společnosti se stává méně náročené na vstupní finanční investice. Nově je umožněno, aby společník vlastnil ve společnosti s ručením omezeným více podílů a pod.