Obchodní věci

 

Nejčastější formou obchodních korporací jsou akciová společnost, společnost s ručením omezeným a družstvo. Také zejména u těchto forem obchodních korporací zákon vyžaduje, aby právní jednání, kterými se tyto obchodní korporace zakládají či v důsledku kterých dochází ke změnám společenských smluv nebo stanov, měly formu notářského zápisu, nebo aby rozhodnutí nejvyšších orgánů, tedy valných hromad či členských schůzí, kterými se mění zakladatelské dokumenty, byla osvědčena notářským zápisem.

V záložkách nalevo od tohoto textu jsou uvedeny bližší informace o změnách v těchto obchodních korporacích.

Od 15.5.2015  bylo umožněno provádět přímé zápisy notářem do obchodního rejstříku

Podmínkou pro takový přímý zápis však je, aby údaje, které se do rejstříku zapisují měly podklad v notářském zápisu a aby případné doložení dalších podmínek pro zápis do rejstříku, jako například splacení základního kapitálu, zajištění prostor, ve kterém bude mít společnost umístěno sídlo a pod., bylo na základě předložených listin osvědčeno notářským zápisem.

Pokud budete mít o tuto službu zájem, obraťte se na nás.