Formulář plné moci

Pokud potřebujete udělit jiné osobě plnou moc k Vašemu zastupování v pozůstalostním řízení, prosím využijte formulář zde.

Formulář ke stažení:

Plná moc do řízení o pozůstalosti web.doc