Změny v akciové společnosti

 

Občas se vyskytne případ, kdy potřebujete ve své akciové společnosti provést určité změny. Ne všechny změny vyžadují, aby se na nich podílel notář. Obecně však platí, že pokud se změna týká stanov společnosti, vyžaduje se k takové změně forma notářského zápisu.

K nejčastějším změnám patří změny týkající se obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání, zvýšení či snížení základního kapitálu, změna počtu akcií (spojování akcií či štěpení akcií) a pod..

Rozhodnutí o těchto změnách provádí valná hromada, a pokud je ve společnosti pouze jeden akcionář, pak k těmto změnám je třeba rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V obou těchto případech je ze zákona vyžadována forma notářského zápisu.

Pokud si nejste jisti, o jakou změnu se jedná, kontaktujte nás a vše Vám vysvětlíme. I u změn, kde forma notářského zápisu není nutná, jsme však připraveni Vám potřebné listiny připravit.